Teoretická mechanika

Původní materiály na této stránce byly vytvořeny nebo inovovány v rámci projektu FRVŠ 1921/2007/F6/a.

Stránka je věnována předmětu Teoretická mechanika (KEF/TMN, KEF/TMN1 a KEF/TMU) zařazenému do 2. resp. 3. ročníku bakalářské etapy odborných (AFYZ, BF, MBF, OFMF, OPT) resp. učitelských (kombinace M-F, F-Vt, Ch-F) fyzikálních studijních oborů na PřF UP v zimním semestru s hodinovou dotací 3 h přednášek a 2 h cvičení týdně.

Sylabus přednášky

Sylabus přednášky (43.64 KiB) lze stáhnout i s bodovým systémem hodnocení a seznamem doporučené literatury.

Studijní materiály

Ukázky testů a písemek

Ukázky testů

Ukázky zápočtových písemek

Průběžné hodnocení

Průběžné bodové hodnocení předmětu a výsledky testů najdete v systému Moodle.

Počítačové simulace

V této části najdete skripty k některým úlohám ze cvičení rozdělené podle použitého software.

GNU Octave

lorenz.jpg Část skriptů označených „*“ je popsána v elektronickém textu (2.02 MiB). Na přípravě se částečně podílel student Patrik Jakl.

Dynamika částice

 • dyn_kv.m (627 B) anharmonické kmity
 • baliste.m (1.8 KiB)*, balist.m (2.13 KiB)* balistická křivka řešená různými numerickými metodami
 • elmagrk2.m (1 KiB)* pohyb ve zkříženém elektromagnetickém poli
 • gumvl.m (1.53 KiB)* kmity na gumovém vlákně
 • halboppi.m (1.22 KiB)*, halboptc.m (1.47 KiB)*, halbopte.m (953 B)*, haleboop.m (1.73 KiB) numerické řešení Keplerovy rovnice různými metodami
 • lyzarfv.m (1.23 KiB)* pohyb lyžaře v odporujícím prostředí
 • micek.m (1.92 KiB)* odraz míčku od podlahy
 • parasut.m (1.86 KiB)* pohyb parašutisty s otevřením padáku
 • per_force.m (638 B) pohyb pod vlivem síly harmonicky závisející na čase
 • ruther.m (2 KiB)* Rutherfordův rozptyl
 • sondarg2.m (1.81 KiB)* omezený problém tří těles - pohyb sondy mezi Zemí a Měsícem

Pohyb částic s proměnnou hmotností

Obecné principy, Lagrangeovy rovnice

 • kyvrk2.m (2.02 KiB)* kmity matematického kyvadla s libovolnou počáteční výchylkou
 • llkyvadlo.m (844 B) kmity kyvadla se závěsem pohyblivým ve vodorovném směru
 • pruzkrk.m (1.78 KiB)* pružné kyvadlo
 • spr_kyv.m (798 B) kmity spřažených kyvadel
 • stihaci.m (434 B) stíhací křivka

Neinerciální vztažné soustavy

 • foucault.m (1.75 KiB)* kmity Foucaultova kyvadla

Nelineární dynamika

Interactive Physics

Vytvořila Mgr. Radka Beštová

Java Applety

Z obrovského množství appletů dostupných na webu doporučuji následující:

Další lze nalézt v archivech appletů, např.:

Doporučený software

Algebraické výpočty si můžete usnadnit pomocí vhodného počítačového programu. Kromě komerčně distribuovaného software jako Mathematica nebo Maple lze využít volně šiřitelné programy, např. systém Reduce nebo GNU Maxima (základní informace v češtině jsou dostupné ve Wikipedii a na www.abclinuxu.cz).

Numerické řešení diferenciálních rovnic, s nímž se při výpočtech setkáte, lze opět modelovat pomocí řady komerčních programů, např. Matlab. Volně šiřitelnou alternativou jsou např. systémy GNU Octave (s velmi podobnou syntaxí jako Matlab; stručný manuál v češtině lze nalézt např. na www.abclinuxu.cz; základy dynamického modelování s programem GNU Octave jsou na konkrétních příkladech popsány např. v textu (2.02 MiB)) nebo Scilab, na středních školách je známý i DOSovský Famulus. Dodejme, že pro některé úlohy lze využít pouze tabulkový kalkulátor typu MS Excel. Náročnější řešitelé mohou sáhnout přímo po některém z programovacích jazyků (Java, C, apod.) - takové příspěvky jsou na cvičení obvzláště vítány a budou započítány jako plusové body v celkovém hodnocení!

Zejména pro studenty učitelského studia je díky projektu FRVŠ k dispozici i program Interactive Physics, který umožňuje poměrně snadno vytvářet zajímavé simulace reálných dějů a je k dispozici na řadě středních škol. Jednoduché aplikace najdete výše výše na této stránce. Zájemcům o tuto problematiku doporučuji i projekt kolegy Mgr. Jana Říhy, Ph.D. Vzdělávání pedagogů v oblasti aplikace ICT ve výuce fyziky na základních a středních školách.

mechanika.txt · Poslední úprava: 2020/09/20 18:14 autor: lucky
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0