Děkujeme všem za hojnou účast na akci OPTOfest 2022!
Další konference OPTOfest je plánována na podzim 2024.
Stránky budou aktualizovány.