Lukáš Richterek: osobní stránky

Katedra experimentální fyziky PřF UP

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

start

Základní informace

Kontakt

Osobní údaje

Vzdělání

Základní

Střední

Externí PGS

Přehled zaměstnání

 • Duben - Prosinec 1993: základní vojenská služba (Hradec Králové)
 • 1992 - 1995: technický pracovník Katedry teoretické fyziky PřF UP
 • 1995 - 2006: odborný asistent Katedry teoretické fyziky PřF UP
 • od roku 2006: odborný asistent Katedry experimentální fyziky, oddělení didaktiky fyziky

Publikace

Účast na projektech současných i minulých

 • Erasmus+ KA2 projekt 2021-1-CZ01-KA220-ADU-000026532 VITAL: „A Modular VR & AR Based Educational Toolkit To Help EU Adults Foster Climate Neutral Practices“, spoluřešitel
 • OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015922 Pregraduál II „Zkvalitňování přípravy budoucích učitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci“, člen projektového týmu
 • Erasmus+ KA2 projekt 2017-1-CZ01KA202-035560 AROMA: „Digital Training Toolbox for Entrepreneurial Training in Augmented Reality“, spoluřešitel
 • OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, člen projektového týmu
 • OPVVV projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000669 PŘÍRODA: „PŘÍRodovědné Oborové Didaktiky A praktikující učitel“, člen projektového týmu
 • Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0168 MATHSCIENCE: „Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech“, člen projektového týmu
 • Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/18.0018 MOFYZ: „Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky“, člen projektového týmu
 • Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0182 MOFYCHEM: „Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie“, člen projektového týmu
 • Projekt OPVK reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0074 ZVYP: „Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů“, člen projektového týmu
 • Grundtvig partnership projekt LET'S DO IT: „Let's do it … for the benefit of adult users“, spoluřešitel
 • projekt OPRLZ č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0263: „Modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy“, člen projektového týmu

Zájmy

;-) Motto: Veškerá má praktická činost připomíná klaunské číslo, bohužel většinou se špatným koncem… (Miloš Kopecký)

 • literatura a poezie (např. Karel Čapek, Jan Skácel, Stefan Zweig)
 • hudba - klasická (tzv. vážná, obzvláště komorní), folková a folklórní; amatérská hra na klavír a kytaru
 • amatérská fotografie (Zonerama) a cestování
 • astrofyzika a historie vědy
 • křesťanství a křesťanské kořeny západní civilizace
 • historie (zejména česká, střední Evropy a Britských ostrovů)
 • amatérský sport (běžky, kolo, plavání)

Členství ve sdruženích, zájmových organizacích a ocenění

start.txt · Poslední úprava: 2024/02/11 19:10 autor: richter