Lukáš Richterek: osobní stránky

Katedra experimentální fyziky PřF UP

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

vyuka

Materiály k výuce a volně šiřitelné soubory

;-) Motto: Neexistuje jiná rozumná forma výchovy, než být příkladem, nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. (Albert Einstein)

Z této stránky si můžete stáhnout některé soubory související s výukou, jsou Vám volně k dispozici pro nekomerční využití.

Výzva studentům

:!: Pokud si chcete zapřemýšlet nad zajímavými úlohami a byli byste ochotni pomoci s opravováním nebo organizováním krajských kol fyzikální olympiády a získat tak i pár korun navíc, neváhejte a kontaktujte mne telefonem 585 634 103, e-mailem nebo se zastavte osobně. Představu o organizaci FO a práci krajského výboru si můžete udělat na stránce http://fo.upol.cz.

Doporučené zdroje

Seznam doporučených zdrojů pro zpracování referátů k výběrovým přednáškám (další seriózní zdroje jsou samozřejmě vítány ;-)):

Časopisy

Některé internetové zdroje

Materiály k přednáškám a cvičením

Výuka a hodnocení podléhají vnitřním předpisům UP, zejména studijnímu a zkušebnímu řádu; je dobré se s nimi seznámit!

Moodle

LMS Moodle Materiály jsou postupně přesouvány do systému Moodle. K evaluaci výuky použijte prosím oficiální nástroj UP.

Učební texty

Teorie relativity a astronomie

Richterek, L: Teorie relativity a astronomie. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3333-2 (PDF soubor ke stažení; 28 MB)

Základy moderní fyziky

Opatrný, T., Vyšín, I., Richterek, L., Říha, J.: Základy moderní fyziky. Olomouc: UP 2013, ISBN 978-80-244-3335-6 (PDF soubor ke stažení; 3,3 MB)

Zajímavé úlohy z fyziky

Text publikace vytvořené v rámci projektu Přírodovědec: ŘÍHA, J. a kol. Zajímavé úlohy z fyziky. Olomouc: UP, 2012. ISBN: 978-80-244-3014-0.

Dynamické modelování v programu GNU Octave

Druhá část brožurky Dynamické modelování (Repronis, Ostrava 2007) vytvořené společně s doc. RNDr. Oldřichem Lepilem, CSc.. K dispozici je i složka se skripty k modelům popsaným v textu.

Filozofické problémy přírodních věd

Studijní text vytvořený v rámci projektu ESF Modulární přístup v počátečním vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy, na jehož stránkách jsou i barevné „klikací“ pdf a html verze.

Klasická mechanika

Elektronická (mírně upravená) verze skript RNDr. Josefa Tillicha, CSc. věnovaná klasické mechanice.

Vybrané kapitoly z fyziky

Popularizační přednášky

Prezentace k popularizačním přednáškám jsou k nahlédnutí a k dispozici na Slideshare.

Vybrané diplomové práce

Vybrané bakalářské práce

vyuka.txt · Poslední úprava: 2024/06/01 14:41 autor: richter