odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v OlomouciDne 22. října 2022 proběhne po dvouleté covidové pomlce již 13. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 22

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci. Konference se uskuteční v aule budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

PROGRAM

Registrace účastníků byla ukončena. Těšíme se na setkání.

Konference je součásti celoživotního vzdělávání optometristů.Za finanční podporu konference děkujeme firmámStarší ročníky konference

OPTOfest 19

OPTOfest 18

OPTOfest 17

OPTOfest 16

OPTOfest 15

OPTOfest 14

OPTOfest 13

OPTOfest 12

OPTOfest 11

OPTOfest 10

OPTOfest 09

OPTOfest 08