odborně-vzdělávací konference katedry optiky Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
pro absolventy a studenty prezenčního studia oboru OPTOMETRIE na UP v OlomouciDne 9. listopadu 2019 proběhne již 12. ročník tradiční
optometristické konference


OPTOfest 19

pořádané katedrou optiky PřF UP v Olomouci. Konference se uskuteční v aule budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

PROGRAM

Registrace účastníků byla prodloužena do 20. 10. 2019. V případě naplnění kapacity bude uzavřena dříve.

Konference je součásti celoživotního vzdělávání optometristů.Za finanční podporu konference děkujeme firmámStarší ročníky konference

OPTOfest 18

OPTOfest 17

OPTOfest 16

OPTOfest 15

OPTOfest 14

OPTOfest 13

OPTOfest 12

OPTOfest 11

OPTOfest 10

OPTOfest 09

OPTOfest 08